غار مراقبه هرمز

غار مراقبه هرمز

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • غار مراقبه هرمز
  0 متر
 • جزیره هرمز
  0 متر
 • دره سکوت هرمز
  944 متر
 • ساحل فیتوپلانکتون های هرمز (Phytoplankton beach)
  1326 متر
 • الهه نمک هرمز (ُSalt goddess)
  2166 متر
 • دره رنگین کمان هرمز
  2243 متر
 • دره رنگین کمان( Rainbow Valley)
  2557 متر
 • رستوران هرمز
  3548 متر
 • کوه الههروستا هرمز
  3756 متر
 • دره مجسمه های هرمز
  3855 متر
 • موزه احمد نادعلیان هرمز
  3999 متر
 • قلعه پرتغالی های هرمز
  4486 متر
 • معدن خاک سرخ
  4589 متر
 • ساحل سرخ(Red Beach)
  5527 متر
 • جنگل حرا هرمز (Harra Forests)
  5809 متر
 • جزیره لاک پشت هاروستا هرمز
  6743 متر
 • غار نمک هرمز (Rainbow Cave)
  6770 متر
 • ساحل لاک پشت های هرمز (Turtle 's Beach)
  7289 متر

دیدگاه ها و پرسش ها