دره رنگین کمان هرمز

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • دره رنگین کمان هرمز
  0 متر
 • دره رنگین کمان( Rainbow Valley)
  568 متر
 • الهه نمک هرمز (ُSalt goddess)
  1427 متر
 • دره مجسمه های هرمز
  1619 متر
 • دره سکوت هرمز
  1856 متر
 • جزیره هرمز
  2243 متر
 • غار مراقبه هرمز
  2243 متر
 • ساحل فیتوپلانکتون های هرمز (Phytoplankton beach)
  2318 متر
 • ساحل سرخ(Red Beach)
  3497 متر
 • رستوران هرمز
  5046 متر
 • جزیره لاک پشت هاروستا هرمز
  5132 متر
 • معدن خاک سرخ
  5180 متر
 • غار نمک هرمز (Rainbow Cave)
  5250 متر
 • موزه احمد نادعلیان هرمز
  5321 متر
 • ساحل لاک پشت های هرمز (Turtle 's Beach)
  5750 متر
 • قلعه پرتغالی های هرمز
  5846 متر
 • جنگل حرا هرمز (Harra Forests)
  6061 متر

دیدگاه ها و پرسش ها