سپهرسیر

آسبادهای خوانشرف نهبندان

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • آسبادهای خوانشرف نهبندان
  0 متر
 • آسیاب های بادی نهبندان
  374 متر
 • آسبادهای حوضدار(ثبت ملی)
  2923 متر
 • موزه مردم شناسی نهبندان
  6753 متر
 • قلعه شاهدژ (ثبت ملی)
  7047 متر

دیدگاه ها و پرسش ها