روستای رنگی رنگی چنشت

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • روستای رنگی رنگی چنشت
  0 متر
 • غار چنشت
  9 متر
 • غار چهل چاه
  18 متر
 • مزار سید حامد علوی
  43 متر
 • مزار کاهی
  5148 متر

دیدگاه ها و پرسش ها