The-historic-city-of-Belqis

شهر تاریخی بلقیس

شهر بلقیس بقایای شهر کهن اسفراین که در سده های نخستین اسلام  شکل گرفته و تا پایان دوره صفوی و اوایل قاجار زندگی در آن جریان داشته و از بخش های ارگ ،شارستان و بازار و مسجد تشکیل شده است.ارگ شهر بلقیس از بزرگترین سازهای خشتی ایران با وسعت 51000 مترمربع و 29 برج در اندازه های متفاوت و یک خندق وسیع گرداگرد ارگ است .کاروانسرا یا کهنه رباط در بخش شمال غربی شارستان شهر بلقیس و یخدان ها در بخش جنوب غربی شهر تاریخی اسفراین قرار دارند.

جاذبه‌های گردشگری

 • شهر تاریخی بلقیس
  0 متر
 • ارگ تاریخی بلقیس
  129 متر
 • تپه منار
  174 متر
 • مقبره شیخ آذری
  1215 متر
 • منطقه گردشگری میلانلو
  2308 متر

دیدگاه ها و پرسش ها