Exemplary-tourist-area-of-​Karimo

منطقه نمونه گردشگری مصعبی کریمو

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • منطقه نمونه گردشگری مصعبی کریمو
  0 متر
 • امامزاده سلطان کریم شاه
  2341 متر
 • آبشارهای دره سبز رود
  7952 متر
 • دره سبزرود
  8101 متر

دیدگاه ها و پرسش ها