Check Checks.sepehr seir

زیارتگاه چک چک اردکان

آتشکده از مهمترین زیارتگاه های زرتشتیان جهان است و به منطقه دلیل موقعیت جغرافیایی و شکل منطقه شهرت دارد.زیارتگاه دارای پله های متعدد و شیب تند است و داخل زیارتگاه به شکل غار است و کف آن از سنگ مرمر پوشیده شده .درخت چنار کهنسالی در داخل زیارتگاه وجود دارد و از سقف آتشکده ،آب چکه میکند.پاکی افراد مهمترین شرط ورود به فضای داخلی است

جاذبه‌های گردشگری

  • زیارتگاه چک چک اردکان
    0 متر

دیدگاه ها و پرسش ها