اب انبار کلار

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • اب انبار کلار
  0 متر
 • موزه زیلو میبد
  43 متر
 • کاروانسرای شاه عباسی میبد
  45 متر
 • چاپارخانه میبد ( اثار ملی)
  48 متر
 • کاروان سرای شاه عباسی
  55 متر
 • یخچال خشتی میبد (آثار ملی)
  63 متر
 • موزه سفال میبد
  144 متر
 • مسجد جامع میبد
  205 متر
 • نارین قلعه میبد
  624 متر
 • برج کبوتر خانه میبد
  1542 متر
 • کارگاه سفال میبد
  1718 متر
 • قلعه مهرجرد(اثار ملی)
  2080 متر
 • قلعه بارجین(اثار ملی)
  2436 متر
 • حمام سنتی یخدان
  2483 متر
 • بافت قدیمی روستای عقدا یزد
  8701 متر
 • خانه تاریخی سلامت
  8934 متر
 • منارجنبان خرانق اردکان
  8988 متر
 • کاروان سراو برج ارجنان(اثار ملی)
  9569 متر

دیدگاه ها و پرسش ها