Mehrjard Castle.sepehr seir

قلعه مهرجرد(اثار ملی)

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • قلعه مهرجرد(اثار ملی)
  0 متر
 • حمام سنتی یخدان
  934 متر
 • مسجد جامع میبد
  1899 متر
 • موزه سفال میبد
  2010 متر
 • چاپارخانه میبد ( اثار ملی)
  2035 متر
 • کاروان سرای شاه عباسی
  2042 متر
 • کاروانسرای شاه عباسی میبد
  2050 متر
 • اب انبار کلار
  2080 متر
 • موزه زیلو میبد
  2082 متر
 • یخچال خشتی میبد (آثار ملی)
  2100 متر
 • نارین قلعه میبد
  2372 متر
 • برج کبوتر خانه میبد
  2840 متر
 • قلعه بارجین(اثار ملی)
  3160 متر
 • کارگاه سفال میبد
  3608 متر
 • بافت قدیمی روستای عقدا یزد
  6668 متر
 • منارجنبان خرانق اردکان
  6913 متر
 • خانه تاریخی سلامت
  6925 متر
 • کاروان سراو برج ارجنان(اثار ملی)
  7491 متر
 • خانه تقدیری اردکان (اثار ملی)
  8127 متر
 • پایاب قنات اردکان
  8139 متر
 • پایاب قنات اردکان
  8139 متر
 • مسجد جامع اردکان یزد (آثار ملی)
  8161 متر
 • خانه ایت الله خاتمی(موزه مفاخر اردکان)
  8200 متر
 • موزه فرش اردکان (خانه تاریخی ملک افضلی)
  8254 متر
 • مسجد چرخاب اردکان (آثار ملی)
  8268 متر
 • دربند مجد العلما
  8285 متر

دیدگاه ها و پرسش ها