سپهرسیر

حمام سنتی یخدان

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • حمام سنتی یخدان
  0 متر
 • قلعه مهرجرد(اثار ملی)
  934 متر
 • مسجد جامع میبد
  2279 متر
 • کاروان سرای شاه عباسی
  2433 متر
 • کاروانسرای شاه عباسی میبد
  2443 متر
 • چاپارخانه میبد ( اثار ملی)
  2449 متر
 • موزه سفال میبد
  2464 متر
 • موزه زیلو میبد
  2469 متر
 • اب انبار کلار
  2483 متر
 • یخچال خشتی میبد (آثار ملی)
  2523 متر
 • نارین قلعه میبد
  2551 متر
 • برج کبوتر خانه میبد
  2708 متر
 • قلعه بارجین(اثار ملی)
  2718 متر
 • کارگاه سفال میبد
  4166 متر
 • بافت قدیمی روستای عقدا یزد
  6277 متر
 • خانه تاریخی سلامت
  6485 متر
 • منارجنبان خرانق اردکان
  6670 متر
 • کاروان سراو برج ارجنان(اثار ملی)
  7364 متر
 • خانه تقدیری اردکان (اثار ملی)
  7731 متر
 • پایاب قنات اردکان
  7740 متر
 • پایاب قنات اردکان
  7740 متر
 • مسجد جامع اردکان یزد (آثار ملی)
  7785 متر
 • خانه ایت الله خاتمی(موزه مفاخر اردکان)
  7857 متر
 • موزه فرش اردکان (خانه تاریخی ملک افضلی)
  7885 متر
 • مسجد چرخاب اردکان (آثار ملی)
  7926 متر
 • دربند مجد العلما
  7941 متر

دیدگاه ها و پرسش ها