سپهرسیر

ابشار دره گاهان

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • ابشار دره گاهان
  0 متر
 • مسجد شاه ولی تفت (اثار ملی)
  6496 متر
 • حمام دربندمیرزا
  6643 متر
 • باغ صدری
  7133 متر
 • عمارت و باغ نمیرصدری تفت
  7144 متر

دیدگاه ها و پرسش ها