Shah Abbasi Caravanserai Meybod

کاروانسرای شاه عباسی میبد

کاروانسرای شاه عباسی میبد از کاروانسرا های ساخته شده در عصر صفویان است که شامل ساباط،ایوان بیرونی ،هشتی ورودی ،حیاط مرکزی ،4 هشتی زیبا و صد ایوان و اتاق برای استراحت کاروانیان و حوض خانه و مهتابی در میانه حیاط است.درحال حاضر در کاروانسرا میبد،موزه زیلو ،کارگاه های دارایی بافی و پارچه بافی سنتی وجود دارد.

جاذبه‌های گردشگری

 • کاروانسرای شاه عباسی میبد
  0 متر
 • کاروان سرای شاه عباسی
  10 متر
 • موزه زیلو میبد
  32 متر
 • اب انبار کلار
  45 متر
 • چاپارخانه میبد ( اثار ملی)
  55 متر
 • یخچال خشتی میبد (آثار ملی)
  106 متر
 • مسجد جامع میبد
  164 متر
 • موزه سفال میبد
  164 متر
 • نارین قلعه میبد
  604 متر
 • برج کبوتر خانه میبد
  1516 متر
 • کارگاه سفال میبد
  1762 متر
 • قلعه مهرجرد(اثار ملی)
  2050 متر
 • قلعه بارجین(اثار ملی)
  2402 متر
 • حمام سنتی یخدان
  2443 متر
 • بافت قدیمی روستای عقدا یزد
  8665 متر
 • خانه تاریخی سلامت
  8897 متر
 • منارجنبان خرانق اردکان
  8956 متر
 • کاروان سراو برج ارجنان(اثار ملی)
  9541 متر

دیدگاه ها و پرسش ها