Halvan-desert

کویر حلوان

کویر حلوان پوشیده از ریگ زار مثلثی شکل است و در نواحی شرقی و شمالی در حاشیه  ریگ زار باتلاق های نمکی و رسی کویر مرکزی و دریاچه نمک خور قرار دارند.در محیط شرقی این مثلث ماسه ای ،تپه ها بیش ترین ارتفاع را داشته و ارتفاع آن ها از کف دشت در حدود 80متر است که با حرکت به سمت غرب با کاهش ارتفاع همراه است  و در جنوب شرقی محل تلاقی  کوه و ریگ،دره ها و گذرگاه های زیبایی پدید آمده است.پوشش گیاهی منطقه بسیار غنی و شامل گیاهان نواحی استپی و ماسه ای مانند قیچ ،درمنه،تاغ ،دم گاوی ،بادام کوهی و اسکنبیل است که به سمت شرق از تعداد  آن ها کاسته میشود و در نواحی غربی حاشیه کویر مرکزی گیاهان نمک پسند شامل شور بیابانی ،گز و اشنان وجود دارد.پوشش جانوری منطقه شامل انواع مار و عقرب و شاهین و هوبره و کبک و چکاوک بیابانی و کاکلی ،مگس گیر،زنبور خور،سارگپه بیابانی ،عقاب طلایی کرکس ،شغال است.

جاذبه‌های گردشگری

  • کویر حلوان
    0 متر
  • کویر حلوان
    8857 متر
  • غار حلوان
    8890 متر

دیدگاه ها و پرسش ها