طاق شاه عباسی و ابگرم مرتضی علی

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • طاق شاه عباسی و ابگرم مرتضی علی
  0 متر
 • چشمه مرتضی علی طبس
  707 متر
 • چشمه مرتضی علی
  911 متر
 • بند شاه عباسی طبس
  1113 متر
 • دره کال سر در
  2156 متر

دیدگاه ها و پرسش ها