درباره جاذبه

دره یا تنگه چاهکوه،در بخش شهاب از توابع شهرستان قشم،دره ای ب عمق 100 متر ،در دل کوه سنگی یکپارچه ک بصورت متقاطع برش خورده از فرسایش سنگ های رسوبی ایجاد شده است.چاهکوه در ورودی عریض و با دیواره های بلند است و ب تدریج از عرض ان سنگ های چاهکوه دارای ساختار اهک یا بی کربنات کلسیم است ک اسید اب باران باد و بارش های سیل اسا دلیل حل شدن بی کربنات و ایجاد شکاف ها و حفره های کوچکی در میان سنگ ها شده و در طول چند میلیون سال بزرگتر شده و تبدیل به دالان های فرسایشی شده است.

جاذبه‌های گردشگری

 • تنگه چاهکوه قشم
  0 متر
 • سد گوران(ثبت ملی)
  8989 متر
 • گنبد نمکدان قشم
  9139 متر
 • لنج سازی قشم
  9211 متر
 • تنگه کریان قشم
  9867 متر

دیدگاه ها و پرسش ها