چشمه آبگرم گنو

چشمه آبگرم گنو

ابشار و چشمه گنو در دره ای که کوه گنو و ارتفاعات سخت اهکی،از شمال و جنوب،ان را در برگرفته اند،قرار دارد. اب چشمه گنو از دسته اب های گوگردی خیلی گرم:کلروره سولفاته کلسیک گوگردی است و جهت ابیاری نخلستان اطراف چشمه و استحمام استفاده میشود.پساب چشمه پس از خارج شدن از استخر های استحمام بصورت ابشار کوچکی به پایین سرازیر میشود.

جاذبه‌های گردشگری

  • چشمه آبگرم گنو
    0 متر
  • آب گرم گنو
    1221 متر

دیدگاه ها و پرسش ها