Museum-of-Posts-and-Communications

موزه پست و ارتباطات(ثبت ملی)

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • موزه پست و ارتباطات(ثبت ملی)
  0 متر
 • بازار حافظ زاهدان
  91 متر
 • پاساژ مهستان زاهدان
  146 متر
 • بازارچه تاریخی سرپوشیده زاهدان
  206 متر
 • حسینیه یزدی ها زاهدان
  209 متر
 • پاساژ قائم زاهدان
  290 متر
 • خانه ابویی زاهدان(ثبت ملی)
  377 متر
 • بازار بزرگ موبایل زاهدان
  386 متر
 • پاساژ لیپار زاهدان
  392 متر
 • بازار سلمان زاده
  578 متر
 • مجتمع تجاری هامون زاهدان
  718 متر
 • پاساژ گلستان زاهدان
  917 متر
 • بازار رسولی
  1061 متر
 • موزه منطقه ای جنوب شرق ایران
  1440 متر
 • موزه مردم شناسی زاهدان
  1448 متر
 • مسجد جامع مکی
  1823 متر
 • کوه اشتران زاهدان
  2065 متر
 • مسجد فیض الرحمان(ثبت ملی)
  2323 متر
 • خانقاه زاهدان(ثبت ملی)
  2523 متر
 • دوشنبه بازار زاهدان
  3253 متر
 • بازار مشترک زاهدان
  3481 متر
 • مسجد زرنج
  3574 متر
 • فرودگاه زاهدان
  3861 متر
 • کتابخانه استاد کامبوزیا
  4078 متر
 • مسجد شاه علی
  4458 متر
 • خانه شمس(ثبت ملی)
  6320 متر

دیدگاه ها و پرسش ها