سپهرسیر

کال جنی

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • کال جنی
  0 متر
 • کال جنی
  219 متر
 • روستای ازمیغان
  3507 متر
 • روستای ازمیغان
  5551 متر
 • مزار سید محمد بن جعفر طیار
  5561 متر
 • روستای ازمیغان (دیار نخل و شالی)
  5565 متر
 • تخت عروس طبس
  5579 متر

دیدگاه ها و پرسش ها