سپهرسیر

ترمینال جنوب

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • ترمینال جنوب
  0 متر
 • پارک بعثت تهران
  590 متر
 • بازار شوش تهران
  1092 متر
 • خیابان مولوی تهران
  2086 متر
 • پارک بهمن تهران
  2160 متر
 • راه آهن
  2246 متر
 • بازار بزرگ تهران
  2478 متر
 • بوستان بازیافت تهران
  2598 متر
 • مرکز خرید قائم
  2715 متر
 • مهدیه تهران
  2727 متر
 • بازار تهران (ثبت ملی)
  2739 متر
 • بازارچه نایب السلطنه
  2854 متر
 • بازار کفاش های تهران
  2910 متر
 • خانه موزه شهید چمران
  2924 متر
 • تیمچه حاجب الدوله
  2949 متر
 • خانه ملک تهران
  2952 متر
 • مسجد شاه
  2972 متر
 • حمام قبله
  3009 متر
 • خانه ترمه ایران
  3042 متر
 • خیابان پانزده خرداد
  3064 متر
 • خانه مستوفی الممالک
  3074 متر
 • سبزه میدان تهران
  3091 متر
 • کاروانسرای خانات تهران (ثبت ملی)
  3151 متر
 • بازار بین الحرمین
  3172 متر
 • مسجد آقا محمود
  3211 متر
 • کنیسه عزرا یعقوب
  3214 متر
 • بازار بزرگ رضا تهران
  3226 متر
 • مدرسه مروی
  3237 متر
 • کاخ ابیض
  3318 متر
 • خانه کاظمی
  3343 متر
 • شمس العماره
  3343 متر
 • کاخ گلستان تهران (ثبت یونسکو) (ثبت ملی)
  3357 متر
 • مدرسه قنبر علی خان
  3361 متر
 • عمارت بادگیر کاخ گلستان
  3369 متر
 • محله امامزاده یحیی
  3396 متر
 • ایوان تخت مرمر
  3397 متر
 • کنیسه حاداش
  3399 متر
 • خلوت کریمخانی
  3407 متر
 • حمام کشوریه
  3422 متر
 • تالار عاج
  3441 متر
 • ساباط شیرازی پامنار
  3531 متر
 • محله عودلاجان
  3543 متر
 • خیابان ناصر خسرو تهران
  3544 متر
 • سرای روشن
  3551 متر
 • پارک رازی تهران
  3576 متر
 • مدرسه معمار باشی
  3618 متر
 • حمام نواب
  3642 متر
 • خانه امام جمعه
  3650 متر
 • بوستان ولایت
  3711 متر
 • خانه موتمن الاطبا تهران
  3726 متر
 • مدرسه دارالفنون (ثبت ملی)
  3773 متر
 • پارک شهر تهران
  3782 متر
 • خانه موزه شهید مدرس
  3785 متر
 • خانه دبیر الملک
  3850 متر
 • خانه قوام الدوله
  3859 متر
 • استریت فود باب همایون
  3873 متر
 • خانه مهرانگیز کامبیز (خانه فرهنگ امامزاده یحیی)
  3878 متر
 • موزه صلح تهران
  3894 متر
 • موزه عبرت تهران
  3924 متر
 • روستای اهار
  3948 متر
 • حمام دولاب
  3948 متر
 • میدان منیریه
  3951 متر
 • میدان ونک
  3951 متر
 • خانه مهربان عودلاجان
  4006 متر
 • مسجد جامع بقیه الله دولاب
  4041 متر
 • میدان توپخانه
  4041 متر
 • موزه سکه بانک سپه
  4068 متر
 • موزه صنعتی تهران
  4086 متر
 • سردر باغ ملی تهران (ثبت ملی)
  4087 متر
 • کاخ شهربانی
  4087 متر
 • موزه استاد علی اکبر صنعتی
  4087 متر
 • میدان حسن آباد تهران (ثبت ملی)
  4095 متر
 • موزه پست و ارتباطات
  4096 متر
 • مجتمع خلیج فارس تهران (امین حضور)
  4132 متر
 • موزه و کتابخانه ملی ملک (ثبت ملی)
  4199 متر
 • کتابخانه و موزه ملی ملک
  4199 متر
 • موزه دوران اسلامی
  4204 متر
 • میدان مشق
  4240 متر
 • خانه و موزه مقدم تهران
  4372 متر
 • تئاتر نصر
  4437 متر
 • خانه موزه مقدم (ثبت ملی)
  4460 متر
 • خانه معین النجار بوشهری
  4465 متر
 • مسجد و مدرسه سپهسالار تهران
  4468 متر
 • باغ نگارستان (ثبت ملی)
  4469 متر
 • گرمابه مقدم تهران
  4486 متر
 • موزه ملی قرآن کریم
  4493 متر
 • عمارت مسعودیه تهران (ثبت ملی)
  4505 متر
 • موزه ایران باستان (موزه ملی ایران) (ثبت ملی)
  4518 متر
 • خیابان سی تیر
  4571 متر
 • ساختمان جیپ
  4604 متر
 • خانه و باغ اتحادیه تهران
  4611 متر
 • موزه مجلس شورای اسلامی
  4632 متر
 • کتابخانه مجلس شورای ملی
  4632 متر
 • میدان بهارستان
  4654 متر
 • شهربازی صبا مال
  4663 متر
 • بازار موبایل ایران
  4665 متر
 • خیابان مطهری تهران
  4699 متر
 • کاخ مرمر تهران
  4738 متر
 • موزه بانک ملی ایران
  4746 متر
 • ساختمان مجلس شورای اسلامی
  4776 متر
 • عمارت قزاقخانه تهران (ثبت ملی)
  4799 متر
 • بافت قدیم تهران
  4827 متر
 • موزه جواهرات ملی
  4852 متر
 • پاساژ رزاق منش
  4872 متر
 • عمارت بهارستان تهران
  4917 متر
 • خیابان لاله زار
  4923 متر
 • جمعه بازار پارکینگ پروانه
  4952 متر
 • چهارراه استانبول
  5010 متر
 • موزه استاد صبا تهران
  5016 متر
 • بقعه جوانمرد قصاب (ثبت ملی)
  5025 متر
 • موزه آبگینه وسفالینه تهران (ثبت ملی)
  5031 متر
 • کافه نادری (ثبت ملی)
  5039 متر
 • خیابان باغ سپهسالار
  5041 متر
 • پاساژ رزاق منش
  5046 متر
 • پردیس سینمایی چارسو
  5094 متر
 • بازار چارسو
  5095 متر
 • دکه کتاب خیام
  5099 متر
 • سنگ نگاره فتحعلی شاه
  5121 متر
 • استان تهران | پایتخت ایران
  5134 متر
 • پاساژ فردوسی تهران
  5136 متر
 • دبیرستان فیروز بهرام
  5145 متر
 • پاساژ علاالدین
  5168 متر
 • تهران
  5171 متر
 • خیابان جمهوری تهران
  5172 متر
 • بازار گل محلات تهران
  5174 متر
 • باروی ری
  5174 متر
 • آتشکده ادریان تهران
  5178 متر
 • بازار عبدل آباد
  5188 متر
 • موزه آثار طبیعی و حیات وحش هفت چنار (ثبت ملی)
  5189 متر
 • کلیسای مریم مقدس تهران (ثبت ملی)
  5189 متر
 • پردیس سینمایی کیان
  5195 متر
 • موزه اسقف اعظم آرداک مانوکیان
  5201 متر
 • گورستان ارامنه
  5311 متر
 • کوچه لولاگر
  5346 متر
 • دانشگاه تهران (ثبت ملی)
  5360 متر
 • بازار طلای کریمخان
  5503 متر
 • قبرستان ابن بابویه
  5514 متر
 • عمارت فخر الدوله
  5525 متر
 • موزه تاریخ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان
  5533 متر
 • کارخانه آرگو
  5533 متر
 • دژ رشکان ری
  5536 متر
 • موزه جنگ (خانه تیمورتاش) (ثبت ملی)
  5538 متر
 • قبرستان دولاب (ثبت ملی)
  5564 متر
 • موزه نقاشی پشت شیشه
  5572 متر
 • چشمه علی تهران
  5577 متر
 • تالار رودکی
  5614 متر
 • بازار کتاب فروزنده
  5616 متر
 • خانه تیمور تاش
  5623 متر
 • موزه دکتر معین
  5625 متر
 • تالار وحدت تهران
  5644 متر
 • خانه سبز تهران
  5726 متر
 • موزه پمپ بنزین دروازه دولت
  5771 متر
 • آرامگاه جهان پهلوی تختی
  5775 متر
 • تئاتر شهر (ثبت ملی)
  5791 متر
 • دستفروشی های چهارراه ولیعصر
  5801 متر
 • خیابان انقلاب
  5821 متر
 • امامزاده حسن
  5825 متر
 • برج طغرل تهران (ثبت ملی)
  5833 متر
 • پارک دانشجو
  5855 متر
 • ساختمان بانک ملی شعبه دانشگاه تهران
  5875 متر
 • بازار پرچم
  5921 متر
 • پاساژ مهستان
  5926 متر
 • دبیرستان انوشیروان دادگر
  5966 متر
 • دبیرستان البرز (ثبت ملی)
  5970 متر
 • بازار کامپیوتر رضا
  5980 متر
 • دبستان گیو
  5985 متر
 • گالری دنا
  6150 متر
 • مدرسه اتفاق
  6162 متر
 • گالری دلگشا
  6219 متر
 • بانک تجارت میدان توپخانه
  6305 متر
 • عمارت کلاه فرنگی عشرت آباد
  6315 متر
 • میدان انقلاب تهران
  6335 متر
 • موزه شهدا تهران
  6364 متر
 • فرهنگستان هنر
  6381 متر
 • کوچه مهرناز
  6381 متر
 • مرکز خرید خورشید تهران
  6402 متر
 • ارومیه
  6462 متر
 • مسجد دانشگاه تهران
  6467 متر
 • هرباریوم مرکزی دانشگاه آزاد
  6524 متر
 • موزه زمین شناسی دانشگاه تهران
  6544 متر
 • گالری اثر
  6583 متر
 • خیابان مفتح تهران
  6657 متر
 • فروشگاه بی بی سنتر تهران
  6681 متر
 • خانه هنرمندان ایران (ثبت ملی)
  6730 متر
 • بوستان هنرمندان
  6733 متر
 • بازار مبل و فرش کاسپین
  6751 متر
 • بازار مبل خلیج فارس
  6838 متر
 • کاروانسرای شاه عباسی شهر ری
  6873 متر
 • بازار مبل ایران
  6932 متر
 • میدان ولیعصر تهران
  6951 متر
 • خانه احمد شاملو
  6960 متر
 • بلوار کشاورز تهران
  6965 متر
 • ارگ سلجوقی ری
  7028 متر
 • بازار تاریخی ری
  7073 متر
 • سینما تیراژه 2
  7135 متر
 • باغ طوطی
  7144 متر
 • گالری آ
  7155 متر
 • مجتمع تجاری تیراژه 2
  7159 متر
 • آرامگاه حضرت شاه عبدالعظیم
  7181 متر
 • حرم عبدالعظیم حسنی (ثبت ملی)
  7257 متر
 • اتاق فرار پارک لاله
  7259 متر
 • پارک لاله تهران
  7259 متر
 • آبشار جنگلک
  7285 متر
 • کلیسای سرکیس مقدس تهران
  7290 متر
 • خیابان کریم خان
  7315 متر
 • موزه هنرهای معاصر تهران (ثبت ملی)
  7411 متر
 • میدان هفت تیر
  7421 متر
 • قلعه گبری شهرری
  7656 متر
 • موزه فرش تهران
  7707 متر
 • مرکز خرید گلبرگ
  7757 متر
 • خیابان دکتر فاطمی
  7759 متر
 • منطقه حفاظت شده جاجرود
  7830 متر
 • گالری شیرین تهران
  7842 متر
 • مرکز کامپیوتر ایران
  7846 متر
 • تیمچه حاج سید کاظم
  7983 متر
 • موزه علوم و فنون تهران
  7992 متر
 • برج نقاره خانه
  7997 متر
 • برج اینانج
  8004 متر
 • سقاخانه سر چشمه
  8070 متر
 • مجتمع تجاری ولیعصر
  8129 متر
 • رصدخانه و موزه شهاب سنگ
  8281 متر
 • پارک رضوان تهران
  8387 متر
 • معین مال تهران
  8406 متر
 • ورزشگاه تختی تهران (ثبت ملی)
  8495 متر
 • باغ موزه قصر (ثبت ملی)
  8678 متر
 • پارک ستارخان تهران
  8785 متر
 • خانه پدری فروغ فرخزاد
  8831 متر
 • پارک المهدی تهران
  8871 متر
 • کوه و مقبره بی بی شهربانو (ثبت ملی)
  9018 متر
 • پارک شهرآرا
  9224 متر
 • برج آزادی (ثبت ملی)
  9229 متر
 • گالری هپتا
  9362 متر
 • قلعه دیزبن
  9409 متر
 • موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران
  9422 متر
 • موزه علوم زمین
  9473 متر
 • ترمینال بیهقی
  9616 متر
 • پارک ساعی
  9691 متر
 • قلعه تاریخی گبری
  9753 متر
 • بازار نصر تهران
  9798 متر
 • ترمینال غرب
  9827 متر
 • پارک طالقانی تهران
  9851 متر
 • امامزاده سید رضا (ع)
  9937 متر
 • مرکز خرید پارسیان تهران
  9996 متر

دیدگاه ها و پرسش ها