Ghazali Cinema Town

شهرک سینمایی غزالی

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • شهرک سینمایی غزالی
  0 متر
 • باغ گیاه شناسی ملی
  1933 متر
 • موزه دانشگاه علامه طباطبایی
  2829 متر
 • کاروانسرای سنگی
  2874 متر
 • پردیس سینمایی ایران مال
  4096 متر
 • ایران مال تهران
  4198 متر
 • دریاچه مصنوعی چیتگر
  5045 متر
 • دریاچه چیتگر
  5045 متر
 • مجموعه وی ار لند دریاچه چیتگر
  5046 متر
 • پلنگ چال
  5117 متر
 • پارک چیتگر تهران
  5280 متر
 • موزه خودرو کاخ نیاوران
  5944 متر
 • خانه وارونه چیتگر
  6164 متر
 • باملند چیتگر
  6215 متر
 • واقعیت مجازی زاویه تهران
  6312 متر
 • استودان گبرها
  6560 متر
 • موزه خودروهای تاریخی ایران
  6662 متر
 • پارک آبشار تهران
  7094 متر
 • دهکده ابی پارس
  7515 متر
 • دهکده آبی پارس
  7515 متر
 • کارتینگ دریاچه چیتگر
  7900 متر
 • باغ پرندگان پارک شهر
  8458 متر
 • وردیج واریش
  9071 متر

دیدگاه ها و پرسش ها