Biston-Historic-Site

محوطه تاریخی بیستون

محوطه تاریخی بیستون بر یکی از اصلی ترین جاده های ارتباطی بین ایران و بین النهرین قرار گرفته و با کوه مقدس بیستون یا بغستان مرتبط است و آثاری از توالی تاریخ و فرهنگ در این منطقه وجود دارد.در حال حاضر ،28 اثر از آثار تاریخی کوه بیستون در فهرست اثار ملی ایران و 13 اثر همراه سنگ نبشته بیستون در سال 2005 میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت جهانی رسیده است.همکناری عناصر طبیعی و آثار فرهنگی و تاریخی در محوطه ،توالی دوره های آثار تاریخی در محوطه،حجاری کتیبه داریوش اول به عنوان بزرگترین کتیبه میخی دنیا و کلید رمزگشای خطوط میخی و باستانی ،شاخص های ثبت جهانی بیستون در سال 2006 میلادی است.

جاذبه‌های گردشگری

 • محوطه تاریخی بیستون
  0 متر
 • کاروانسرای شاه عباسی بیستون(ثبت ملی) صفوی
  43 متر
 • سراب بیستون
  587 متر
 • کتیبه بیستون (ثبت ملی و یونسکو)کتیبه داریوش
  670 متر
 • کتیبه و نقش برجسته هرکول
  675 متر
 • غار مر تاریک
  676 متر
 • غار شکارچیان
  676 متر
 • پل خسرو
  976 متر
 • مجموعه بیستون |دیوار فرهاد تراش
  1008 متر
 • غار مردودر
  1598 متر
 • بنای ناتمام ساسانی-کاروانسرای ایلخانی
  2408 متر
 • پل چهر
  5367 متر
 • قلعه سرماج
  8018 متر

دیدگاه ها و پرسش ها