میدان گنجعلی خان

میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)

میدان مجموعه گنجعلی خان در مرکز شهر و در حاشیه بازار بزرگ قراردارد.در 3 ضلع میدان،بازار واقع شده و در ضلع دیگرش سرای گنجعلی خان قرار دارد و دارای اصول شهرسازی است و با طاق نماهای آجری،کاشی کاری،فضای سبز،حوض اب مزین شده است.

جاذبه‌های گردشگری

 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  0 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  34 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  34 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  37 متر
 • موزه سکه کرمان
  58 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  67 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  69 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  72 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  94 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  99 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  105 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  111 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  121 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  124 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  175 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  181 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  192 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  195 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  280 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  299 متر
 • مسجد جامع ملک
  338 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  427 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  437 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  493 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  644 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  656 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  662 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  675 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  735 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  768 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  789 متر
 • جنگل نبکا
  1065 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  1108 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  1113 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  1134 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  1194 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  1251 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  1398 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  1517 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  1565 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  1711 متر
 • موزه ساعت کرمان
  1833 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  1894 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  2111 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  2444 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  3725 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  3962 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  4248 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  4339 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  4763 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  6196 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  9044 متر

دیدگاه ها و پرسش ها