kerman-musum-art

موزه هنرهای معاصر

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • موزه هنرهای معاصر
  0 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  12 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  288 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  425 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  572 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  622 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  909 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  969 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  1016 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1040 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  1050 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  1085 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  1095 متر
 • موزه سکه کرمان
  1106 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1113 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  1117 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1127 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  1164 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1165 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  1170 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  1182 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  1185 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  1221 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  1233 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  1234 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  1259 متر
 • مسجد جامع ملک
  1272 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  1293 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  1302 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  1359 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  1391 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  1411 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  1430 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  1474 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  1689 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  1752 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  1782 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  1884 متر
 • جنگل نبکا
  2058 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  2303 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  2630 متر
 • موزه ساعت کرمان
  2933 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  2997 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  3183 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  3214 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  3547 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  3652 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  4838 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  5059 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  5205 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  5374 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  9512 متر

دیدگاه ها و پرسش ها