یخدان مویدی

یخدان مویدی(آثار ملی ایران)

بزرگترین یخچال خشت و ملات گل جهان و از اسرارآمیزترین و کهن ترین سیستم های آبرسانی شهری در قلب کویر، و در ناحیه کرمان،یخدان های مویدی است.بنای با عظمت یخچال ،از یک مخزن ،حصار ،استخر،پلان ،چاهی وسیع برای انبار کردن یخ،مخزن دایره شکل با گنبدی از نوع بستو ،سقفی مخروطی و پلکانی بسیار مرتفع دارد.با دیوار هایی با ارتفاع 12متر که در سمت جنوب با حوضچه هایی برای ساخت یخ،ایجاد شده اند.

جاذبه‌های گردشگری

 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  0 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  147 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  572 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  583 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  621 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  918 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  977 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  1015 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  1119 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  1149 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  1151 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  1160 متر
 • موزه سکه کرمان
  1160 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1163 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  1182 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1194 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1216 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1223 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  1225 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  1229 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  1268 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  1279 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  1282 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  1303 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  1334 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  1341 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  1348 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  1431 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  1440 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  1454 متر
 • مسجد جامع ملک
  1467 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  1506 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  1603 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  1608 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  1665 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  1723 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  1774 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  1843 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  2173 متر
 • جنگل نبکا
  2251 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  2617 متر
 • موزه ساعت کرمان
  2856 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  2929 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  3265 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  3466 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  3471 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  3721 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  4813 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  5114 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  5531 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  5562 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  9990 متر

دیدگاه ها و پرسش ها