سپهرسیر

موزه تاریخ طبیعی

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • موزه تاریخ طبیعی
  0 متر
 • موزه تاریخی طبیعی زنجان
  193 متر
 • دربند قاطرچی
  2201 متر
 • باغ و عمارت معین زنجان
  2328 متر
 • پل سردار زنجان
  2512 متر
 • مجتمع تجاری پردیس زنجان
  2636 متر
 • بازار زنجان
  2731 متر
 • موزه و عمارت دارایی زنجان
  2780 متر
 • موزه نسخ خطی زنجان
  2857 متر
 • گرمابه حاج داداش
  2864 متر
 • مسجد چهل ستون زنجان
  2875 متر
 • مسجد خانم
  2882 متر
 • مسجد میرزایی زنجان
  2895 متر
 • مسجد حسینیه اعظم زنجان
  2913 متر
 • خانه خدیوی زنجان
  2923 متر
 • پاساژ تهران زنجان
  2975 متر
 • پیاده راه سبز میدان زنجان
  3022 متر
 • مسجد جامع زنجان
  3042 متر
 • موزه باستان شناسی و مردان نمکی زنجان
  3057 متر
 • عمارت کلاه فرنگی ذوالفقاری زنجان
  3067 متر
 • پل میر بها الدین
  3073 متر
 • بازار تاریخی
  3115 متر
 • گرمابه حاج ابراهیم
  3121 متر
 • مسجد اسحاق میرزا
  3123 متر
 • موزه رختشویخانه
  3244 متر
 • پاساژ مروارید زنجان
  3265 متر
 • مجتمع تجاری شهر راز زنجان
  3314 متر
 • مجتمع تجاری ایران زمین زنجان
  3318 متر
 • مسجد عباسقلی خان
  3376 متر
 • بنای رختشویخانه
  3437 متر
 • کاروانسرای دخان زنجان
  3447 متر
 • بقعه امامزاده سید ابراهیم زنجان
  3449 متر
 • راه آهن
  3462 متر
 • آتشکده پیرچم
  3471 متر
 • کاروانسرای سنگی زنجان
  3484 متر
 • زنجانرود
  3645 متر
 • مجتمع تجاری نور زنجان
  3805 متر
 • موزه آثار شهدای زنجان
  3906 متر
 • سرای ملک زنجان
  3978 متر
 • پل حاج سید محمد
  4450 متر
 • بلوار شیخ اشراق زنجان
  6580 متر
 • مجموعه تفریحی ائل داغی
  7712 متر
 • سد گاوازنگ
  8269 متر
 • غار خرمنه سر
  8413 متر

دیدگاه ها و پرسش ها