koshk

مجموعه تاریخی کوشک

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • مجموعه تاریخی کوشک
  0 متر
 • شهر تاریخی تون(ثبت ملی)
  367 متر
 • موزه مردم شناسی فردوس(حمام تاریخی خیروز)(ثبت ملی)
  410 متر
 • حمام جهانیار (ثبت ملی)
  442 متر
 • امامزاده محمد و ابراهیم (ثبت ملی)
  477 متر
 • آب انبار بازار (میدان) (ثبت ملی)
  498 متر
 • حوض انبار سیدی (ثبت ملی)
  534 متر
 • مدرسه علیا(ثبت ملی)
  537 متر
 • مسجد جامع تون(ثبت ملی)
  551 متر
 • مسجد تون فردوس
  570 متر
 • کوه قلعه فردوس
  2491 متر
 • سنگ سوراخ
  2501 متر
 • کوشک حاجی آباد
  2518 متر
 • مدرسه علمیه حبیبیه
  2529 متر

دیدگاه ها و پرسش ها