بازار تاریخی

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • بازار تاریخی
  0 متر
 • گرمابه حاج ابراهیم
  72 متر
 • مسجد جامع زنجان
  184 متر
 • پاساژ تهران زنجان
  211 متر
 • پیاده راه سبز میدان زنجان
  218 متر
 • مسجد میرزایی زنجان
  227 متر
 • مسجد چهل ستون زنجان
  241 متر
 • گرمابه حاج داداش
  251 متر
 • پاساژ مروارید زنجان
  258 متر
 • مسجد خانم
  313 متر
 • موزه نسخ خطی زنجان
  328 متر
 • کاروانسرای دخان زنجان
  331 متر
 • بقعه امامزاده سید ابراهیم زنجان
  361 متر
 • مسجد حسینیه اعظم زنجان
  388 متر
 • بازار زنجان
  395 متر
 • کاروانسرای سنگی زنجان
  448 متر
 • موزه باستان شناسی و مردان نمکی زنجان
  484 متر
 • آتشکده پیرچم
  485 متر
 • عمارت کلاه فرنگی ذوالفقاری زنجان
  486 متر
 • مجتمع تجاری پردیس زنجان
  493 متر
 • راه آهن
  503 متر
 • مسجد عباسقلی خان
  504 متر
 • موزه و عمارت دارایی زنجان
  563 متر
 • موزه رختشویخانه
  572 متر
 • خانه خدیوی زنجان
  599 متر
 • بنای رختشویخانه
  679 متر
 • مجتمع تجاری نور زنجان
  736 متر
 • مجتمع تجاری شهر راز زنجان
  764 متر
 • مجتمع تجاری ایران زمین زنجان
  808 متر
 • مسجد اسحاق میرزا
  821 متر
 • سرای ملک زنجان
  881 متر
 • موزه آثار شهدای زنجان
  1047 متر
 • پل میر بها الدین
  1199 متر
 • پل سردار زنجان
  1428 متر
 • باغ و عمارت معین زنجان
  1495 متر
 • پل حاج سید محمد
  1550 متر
 • زنجانرود
  1920 متر
 • موزه تاریخ طبیعی
  3115 متر
 • موزه تاریخی طبیعی زنجان
  3291 متر
 • بلوار شیخ اشراق زنجان
  3505 متر
 • دربند قاطرچی
  5310 متر
 • مجموعه تفریحی ائل داغی
  6320 متر
 • سد گاوازنگ
  7159 متر

دیدگاه ها و پرسش ها