سپهرسیر

بنای رختشویخانه

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • بنای رختشویخانه
  0 متر
 • مسجد عباسقلی خان
  180 متر
 • موزه رختشویخانه
  194 متر
 • مجتمع تجاری شهر راز زنجان
  201 متر
 • مجتمع تجاری ایران زمین زنجان
  237 متر
 • آتشکده پیرچم
  287 متر
 • عمارت کلاه فرنگی ذوالفقاری زنجان
  379 متر
 • موزه باستان شناسی و مردان نمکی زنجان
  390 متر
 • مسجد اسحاق میرزا
  411 متر
 • پاساژ مروارید زنجان
  427 متر
 • موزه آثار شهدای زنجان
  471 متر
 • بقعه امامزاده سید ابراهیم زنجان
  484 متر
 • خانه خدیوی زنجان
  514 متر
 • مجتمع تجاری نور زنجان
  536 متر
 • پیاده راه سبز میدان زنجان
  564 متر
 • مسجد جامع زنجان
  572 متر
 • کاروانسرای دخان زنجان
  619 متر
 • پاساژ تهران زنجان
  624 متر
 • مسجد خانم
  660 متر
 • موزه و عمارت دارایی زنجان
  663 متر
 • بازار تاریخی
  679 متر
 • گرمابه حاج ابراهیم
  744 متر
 • گرمابه حاج داداش
  821 متر
 • مسجد چهل ستون زنجان
  824 متر
 • مسجد میرزایی زنجان
  835 متر
 • کاروانسرای سنگی زنجان
  899 متر
 • مجتمع تجاری پردیس زنجان
  906 متر
 • بازار زنجان
  966 متر
 • موزه نسخ خطی زنجان
  976 متر
 • راه آهن
  1011 متر
 • سرای ملک زنجان
  1020 متر
 • مسجد حسینیه اعظم زنجان
  1062 متر
 • پل حاج سید محمد
  1839 متر
 • پل میر بها الدین
  1872 متر
 • پل سردار زنجان
  2092 متر
 • باغ و عمارت معین زنجان
  2142 متر
 • زنجانرود
  2561 متر
 • بلوار شیخ اشراق زنجان
  3157 متر
 • موزه تاریخ طبیعی
  3437 متر
 • موزه تاریخی طبیعی زنجان
  3624 متر
 • دربند قاطرچی
  5635 متر
 • مجموعه تفریحی ائل داغی
  5649 متر
 • سد گاوازنگ
  6500 متر

دیدگاه ها و پرسش ها