سپهرسیر

راه آهن

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • راه آهن
  0 متر
 • ترمینال مسافربری
  640 متر
 • امامزاده عبدالله گرگان
  656 متر
 • موزه باستان شناسی گرگان
  756 متر
 • خانه تقوی ها
  1482 متر
 • امامزاده نور
  1489 متر
 • مسجد گلشن گرگان
  1513 متر
 • مدرسه عمادیه گرگان
  1560 متر
 • خانه امیر لطفی (موزه صنایع دستی گرگان)
  1573 متر
 • بافت تاریخی استرآباد
  1603 متر
 • بازار نعلبندان (بازار قدیمی گرگان)
  1606 متر
 • خانه شیرنگی گرگان
  1745 متر
 • مسجد جامع گرگان
  1752 متر
 • تورنگ تپه
  1868 متر
 • آستان امامزادگان ابراهیم بی بی حور و بی بی نور
  2037 متر
 • کاخ آقا محمدخان قاجار
  2065 متر
 • کاخ موزه گرگان
  2285 متر
 • باغ روس ها
  3042 متر
 • زیارتگاه زکریای نبی
  3083 متر
 • پارک جنگلی کبودوال
  3352 متر
 • آبشار رنگو
  4055 متر
 • شهر تاریخی دشت حلقه
  4446 متر
 • برج المان
  4582 متر
 • خانه رمضان علی خراسانی
  4695 متر
 • گرگان
  4886 متر
 • فرودگاه بین المللی گرگان
  6641 متر
 • دریاچه توشن
  6942 متر
 • خانه دارویی
  7156 متر
 • پارک جنگلی قرق
  7525 متر
 • پارک جنگلی النگ دره
  7525 متر
 • پارک جنگلی ناهار خوران
  8846 متر

دیدگاه ها و پرسش ها