سپهرسیر

ترمینال مسافربری

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • ترمینال مسافربری
  0 متر
 • راه آهن
  640 متر
 • امامزاده عبدالله گرگان
  706 متر
 • موزه باستان شناسی گرگان
  845 متر
 • تورنگ تپه
  1516 متر
 • خانه تقوی ها
  1542 متر
 • خانه امیر لطفی (موزه صنایع دستی گرگان)
  1559 متر
 • امامزاده نور
  1565 متر
 • بازار نعلبندان (بازار قدیمی گرگان)
  1595 متر
 • بافت تاریخی استرآباد
  1647 متر
 • مسجد جامع گرگان
  1648 متر
 • خانه شیرنگی گرگان
  1671 متر
 • مسجد گلشن گرگان
  1704 متر
 • مدرسه عمادیه گرگان
  1718 متر
 • کاخ آقا محمدخان قاجار
  1971 متر
 • آستان امامزادگان ابراهیم بی بی حور و بی بی نور
  1995 متر
 • کاخ موزه گرگان
  2121 متر
 • زیارتگاه زکریای نبی
  3237 متر
 • باغ روس ها
  3390 متر
 • پارک جنگلی کبودوال
  3881 متر
 • آبشار رنگو
  4192 متر
 • گرگان
  4306 متر
 • برج المان
  4306 متر
 • شهر تاریخی دشت حلقه
  4312 متر
 • خانه رمضان علی خراسانی
  5334 متر
 • فرودگاه بین المللی گرگان
  6750 متر
 • دریاچه توشن
  7006 متر
 • پارک جنگلی قرق
  7454 متر
 • پارک جنگلی النگ دره
  7454 متر
 • خانه دارویی
  7521 متر
 • پارک جنگلی ناهار خوران
  8724 متر

دیدگاه ها و پرسش ها