سپهرسیر

روستای هدف گردشگری زیارت

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • روستای هدف گردشگری زیارت
  0 متر
 • روستای زیارت
  1911 متر
 • آبشار نکارمن شاهرود
  2791 متر
 • آبشار زیارت
  4659 متر
 • کوه تاور نرآب
  7637 متر
 • پارک جنگلی ناهار خوران
  8373 متر
 • کوه تل انبار ( دره تل انبار)
  8992 متر
 • آبشار های دره تل انبار
  8992 متر
 • پارک جنگلی قرق
  9572 متر
 • پارک جنگلی النگ دره
  9572 متر

دیدگاه ها و پرسش ها