Gohar-Lake-Lorestan

دریاچه گهر لرستان(دورود)

دریاچه گهر ،دریاچه دایمی و شیرین که رود گهر از میان ان عبور میکند و از دوقسمت گهر کوچک یا بالایی با 85 هکتار وسعت {کره گهر}و گهر بزرگ یا پایینی {کله گهر}7 هکتار مساحت که بیشتر حالت باتلاقی دارد،تشکیل شده است.دریاچه مانند ابگیری است که از چشمه ها،ابشار ها و سراب های اشترانکوه پرشده و اب ان در تابستان و زمستان ثابت است.دریاچه گهر در پی یک زمین لرزه بزرگ تشکیل شده و در مرکز منطقه حفاظت شده اشترانکوه،در بخش انتهایی تنگ انتهایی ناپله قرار گرفته و در قسمت بالا دست دریاچه درخت های ارس،ارجن و بید پراکنده اند و در سمت شرق دریاچه پس از ساحل،جنگلی کوچک ولی انبوه وجود دارد.مهمترین ماهی های دریاچه قرل الای رنگین کمان و قرل الای خال قرمز است.

جاذبه‌های گردشگری

  • دریاچه گهر لرستان(دورود)
    0 متر
  • منطقه حفاظت شده اشتران کوه لرستان
    7382 متر

دیدگاه ها و پرسش ها