پارک ملی خار توران

موقعیت:250 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان شاهرود توضیحات:منطقه خارتوران یا افریقای ایران درمنتهی الیه شرق استان سمنان و در مجاورت استان خراستان واقع شده است . ذخیره گاه زیست کره توران با مساحت 1470640 هکتار بزرگترین ذخیره گاه زیست کره ایران و بعد از سرنگتی افریقا واقع در کشور تانزانیا،دومین منطقه بیوسفر جهان بشمار می آید.منطقه در حد فاصل 3 سلسله کوه شتر کوه در غرب ،کوه قلعه،بالا در شمال و کوه پیغمبر متر قرار گرفته و با کویر شن زار در کویرمرکزی هم مرز و در شرق به روستای طرود و سهل و کوه کفتری محدود میشود .منطقه خارتوران به دلیل وجود ویژگی های محصر به فرد ،پوشش گیاهی خاص ،عوارض جغرافیایی پست و بلند یک اکوسیستم متنوع از گیاهان و جانوران و حشرات است .پستانداران ذخیره گاه زیست کره خارتوران شامل گرگ ،شغال ،روباه معمولی،کفتار ،یوزپلنگ ،کاراکال است.

جاذبه‌های گردشگری

  • پارک ملی خار توران
    0 متر

دیدگاه ها و پرسش ها