High Castle-Village

روستای قلعه بالا

موقعیت:24کیلومتری روستای بیارجمند،در 140 کیلومتری جنوب شاهرود توضیحات:روستای قلعه بالا یا نگین سبز توران در دامنه کوه وهم جوار با پارک ملی خارتوران است و از روستاهایی با خانه های پلکانی و سنتی بشمار میرود.دشت های دلبر و علی انگر پارک ملی خارتوران،در جوار روستای قلعه بالا قرار کرفته اند.

جاذبه‌های گردشگری

  • روستای قلعه بالا
    0 متر
  • قلعه بالا و پارک ملی توران
    0 متر

دیدگاه ها و پرسش ها