سپهرسیر

نیروگاه اتمی

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • نیروگاه اتمی
  0 متر
 • هلیله بوشهر
  5753 متر
 • موزه دریانوردی خلیج فارس
  8109 متر
 • ساحل ریشهر بوشهر
  9179 متر
 • بافت تاریخی بوشهر | بافت قدیم (ثبت ملی)
  9640 متر

دیدگاه ها و پرسش ها