سپهرسیر

دریاچه برم الوان

تالاب برم الوان در دامنه تپه ماهور های گچی با مساحت 15 هکتار ،عمق 12 تا 30 متر و ارتفاع 1100 متر از سطح دریا ،دارای آب دائمی است.تالاب به دلیل شیب بسیار تند دیواره های و عمق زیاد در حاشیه و داخل گیاهان ،آبزی ندارد اما پلانکتون های گیاهی و جانوری و ماهی کپور دارد.حاشیه تالاب دارای پوشش گیاهی انواع نی،گز و زالزالک و خارشتر و پسته وحشی وبادام کوهی و سایرگونه های نادر گیاهی است.همچنین تالاب از مقاصد پرنده نگری در استان کیگیلویه و بویر احمد است.

جاذبه‌های گردشگری

  • دریاچه برم الوان
    0 متر
  • تالاب برم الوان
    1001 متر

دیدگاه ها و پرسش ها