تهران

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • تهران
  0 متر
 • استان تهران | پایتخت ایران
  176 متر
 • بافت قدیم تهران
  425 متر
 • موزه جنگ (خانه تیمورتاش) (ثبت ملی)
  447 متر
 • شهربازی صبا مال
  566 متر
 • پاساژ رزاق منش
  603 متر
 • خانه تیمور تاش
  613 متر
 • دانشگاه تهران (ثبت ملی)
  738 متر
 • دکه کتاب خیام
  745 متر
 • کاخ مرمر تهران
  929 متر
 • پاساژ مهستان
  944 متر
 • بازار طلای کریمخان
  1108 متر
 • بازار کتاب فروزنده
  1139 متر
 • موزه ملی قرآن کریم
  1169 متر
 • خانه سبز تهران
  1243 متر
 • میدان منیریه
  1264 متر
 • میدان ونک
  1264 متر
 • کوچه مهرناز
  1282 متر
 • میدان انقلاب تهران
  1306 متر
 • ارومیه
  1313 متر
 • خانه موزه مقدم (ثبت ملی)
  1316 متر
 • روستای اهار
  1381 متر
 • تئاتر شهر (ثبت ملی)
  1398 متر
 • خانه و موزه مقدم تهران
  1414 متر
 • مدرسه اتفاق
  1505 متر
 • پاساژ علاالدین
  1694 متر
 • مسجد دانشگاه تهران
  1731 متر
 • موزه زمین شناسی دانشگاه تهران
  1731 متر
 • پاساژ فردوسی تهران
  1785 متر
 • خیابان جمهوری تهران
  1790 متر
 • پارک دانشجو
  1832 متر
 • میدان حسن آباد تهران (ثبت ملی)
  1839 متر
 • هرباریوم مرکزی دانشگاه آزاد
  1848 متر
 • دستفروشی های چهارراه ولیعصر
  1869 متر
 • بازار موبایل ایران
  1893 متر
 • پارک رازی تهران
  1943 متر
 • پردیس سینمایی چارسو
  1950 متر
 • کوچه لولاگر
  1959 متر
 • بازار چارسو
  1971 متر
 • موزه ایران باستان (موزه ملی ایران) (ثبت ملی)
  1972 متر
 • بازار کامپیوتر رضا
  1984 متر
 • خیابان سی تیر
  2040 متر
 • عمارت قزاقخانه تهران (ثبت ملی)
  2041 متر
 • دبیرستان انوشیروان دادگر
  2050 متر
 • میدان توپخانه
  2069 متر
 • تالار وحدت تهران
  2087 متر
 • بازار بین الحرمین
  2089 متر
 • موزه آثار طبیعی و حیات وحش هفت چنار (ثبت ملی)
  2111 متر
 • دبیرستان فیروز بهرام
  2120 متر
 • آتشکده ادریان تهران
  2131 متر
 • پارک شهر تهران
  2133 متر
 • موزه دوران اسلامی
  2152 متر
 • بلوار کشاورز تهران
  2155 متر
 • دبیرستان البرز (ثبت ملی)
  2217 متر
 • دبستان گیو
  2218 متر
 • موزه اسقف اعظم آرداک مانوکیان
  2225 متر
 • کافه نادری (ثبت ملی)
  2235 متر
 • موزه و کتابخانه ملی ملک (ثبت ملی)
  2236 متر
 • کتابخانه و موزه ملی ملک
  2236 متر
 • تالار رودکی
  2255 متر
 • میدان مشق
  2277 متر
 • کاخ شهربانی
  2300 متر
 • سردر باغ ملی تهران (ثبت ملی)
  2301 متر
 • موزه آبگینه وسفالینه تهران (ثبت ملی)
  2320 متر
 • موزه صلح تهران
  2329 متر
 • فرهنگستان هنر
  2342 متر
 • پارک لاله تهران
  2347 متر
 • اتاق فرار پارک لاله
  2347 متر
 • کلیسای مریم مقدس تهران (ثبت ملی)
  2363 متر
 • موزه پست و ارتباطات
  2387 متر
 • موزه هنرهای معاصر تهران (ثبت ملی)
  2445 متر
 • موزه بانک ملی ایران
  2503 متر
 • خانه مستوفی الممالک
  2504 متر
 • مهدیه تهران
  2508 متر
 • ساباط شیرازی پامنار
  2533 متر
 • موزه سکه بانک سپه
  2577 متر
 • موزه استاد علی اکبر صنعتی
  2596 متر
 • استریت فود باب همایون
  2670 متر
 • مرکز کامپیوتر ایران
  2690 متر
 • موزه جواهرات ملی
  2724 متر
 • خانه و باغ اتحادیه تهران
  2724 متر
 • جمعه بازار پارکینگ پروانه
  2724 متر
 • ایوان تخت مرمر
  2752 متر
 • مرکز خرید قائم
  2768 متر
 • موزه فرش تهران
  2773 متر
 • تئاتر نصر
  2779 متر
 • موزه صنعتی تهران
  2793 متر
 • تالار عاج
  2797 متر
 • چهارراه استانبول
  2799 متر
 • بازار پرچم
  2829 متر
 • خیابان دکتر فاطمی
  2854 متر
 • سبزه میدان تهران
  2875 متر
 • خانه معین النجار بوشهری
  2879 متر
 • میدان ولیعصر تهران
  2896 متر
 • خیابان ناصر خسرو تهران
  2926 متر
 • خلوت کریمخانی
  2934 متر
 • بازار کفاش های تهران
  2938 متر
 • کاخ گلستان تهران (ثبت یونسکو) (ثبت ملی)
  2962 متر
 • کاخ ابیض
  2967 متر
 • پاساژ رزاق منش
  2971 متر
 • عمارت بادگیر کاخ گلستان
  2990 متر
 • خانه امام جمعه
  3000 متر
 • عمارت بهارستان تهران
  3001 متر
 • مدرسه دارالفنون (ثبت ملی)
  3016 متر
 • خیابان لاله زار
  3025 متر
 • خانه ترمه ایران
  3082 متر
 • مسجد شاه
  3095 متر
 • کارخانه آرگو
  3097 متر
 • مدرسه مروی
  3112 متر
 • سرای روشن
  3134 متر
 • شمس العماره
  3137 متر
 • خیابان باغ سپهسالار
  3180 متر
 • بازارچه نایب السلطنه
  3192 متر
 • خیابان پانزده خرداد
  3198 متر
 • تیمچه حاجب الدوله
  3220 متر
 • خانه ملک تهران
  3241 متر
 • سقاخانه سر چشمه
  3254 متر
 • خیابان مولوی تهران
  3261 متر
 • خیابان انقلاب
  3269 متر
 • خانه احمد شاملو
  3280 متر
 • موزه عبرت تهران
  3289 متر
 • خانه قوام الدوله
  3316 متر
 • مسجد آقا محمود
  3337 متر
 • ساختمان جیپ
  3380 متر
 • راه آهن
  3382 متر
 • خانه موتمن الاطبا تهران
  3439 متر
 • بازار بزرگ تهران
  3447 متر
 • موزه شهدا تهران
  3470 متر
 • گالری آ
  3477 متر
 • موزه استاد صبا تهران
  3480 متر
 • منطقه حفاظت شده جاجرود
  3484 متر
 • عمارت مسعودیه تهران (ثبت ملی)
  3497 متر
 • گالری دلگشا
  3502 متر
 • کنیسه حاداش
  3518 متر
 • بوستان هنرمندان
  3519 متر
 • میدان بهارستان
  3535 متر
 • محله عودلاجان
  3535 متر
 • موزه پمپ بنزین دروازه دولت
  3535 متر
 • گالری اثر
  3536 متر
 • کلیسای سرکیس مقدس تهران
  3542 متر
 • بانک تجارت میدان توپخانه
  3573 متر
 • پارک ستارخان تهران
  3616 متر
 • کنیسه عزرا یعقوب
  3617 متر
 • خانه هنرمندان ایران (ثبت ملی)
  3639 متر
 • ساختمان بانک ملی شعبه دانشگاه تهران
  3652 متر
 • موزه نقاشی پشت شیشه
  3658 متر
 • حمام کشوریه
  3706 متر
 • مسجد و مدرسه سپهسالار تهران
  3716 متر
 • باغ نگارستان (ثبت ملی)
  3716 متر
 • خانه پدری فروغ فرخزاد
  3745 متر
 • خیابان مفتح تهران
  3782 متر
 • مدرسه قنبر علی خان
  3783 متر
 • تیمچه حاج سید کاظم
  3838 متر
 • بازار تهران (ثبت ملی)
  3846 متر
 • ساختمان مجلس شورای اسلامی
  3849 متر
 • خیابان کریم خان
  3861 متر
 • کاروانسرای خانات تهران (ثبت ملی)
  3878 متر
 • خانه موزه شهید چمران
  3882 متر
 • گالری دنا
  3894 متر
 • کتابخانه مجلس شورای ملی
  3920 متر
 • موزه مجلس شورای اسلامی
  3920 متر
 • معین مال تهران
  3929 متر
 • گرمابه مقدم تهران
  3930 متر
 • امامزاده حسن
  4014 متر
 • مجتمع خلیج فارس تهران (امین حضور)
  4037 متر
 • خانه کاظمی
  4044 متر
 • خانه دبیر الملک
  4051 متر
 • خانه مهربان عودلاجان
  4077 متر
 • موزه علوم و فنون تهران
  4080 متر
 • پارک شهرآرا
  4084 متر
 • خانه موزه شهید مدرس
  4106 متر
 • محله امامزاده یحیی
  4114 متر
 • حمام نواب
  4166 متر
 • گالری شیرین تهران
  4173 متر
 • خانه مهرانگیز کامبیز (خانه فرهنگ امامزاده یحیی)
  4201 متر
 • حمام قبله
  4210 متر
 • قلعه دیزبن
  4251 متر
 • عمارت فخر الدوله
  4299 متر
 • مدرسه معمار باشی
  4326 متر
 • بازار بزرگ رضا تهران
  4400 متر
 • پارک المهدی تهران
  4551 متر
 • قلعه تاریخی گبری
  4592 متر
 • موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران
  4607 متر
 • عمارت کلاه فرنگی عشرت آباد
  4618 متر
 • بازار نصر تهران
  4688 متر
 • فروشگاه بی بی سنتر تهران
  4772 متر
 • برج آزادی (ثبت ملی)
  4807 متر
 • پارک بهمن تهران
  4888 متر
 • مرکز خرید پارسیان تهران
  4923 متر
 • بازار مبل و فرش کاسپین
  4951 متر
 • بازار مبل خلیج فارس
  5021 متر
 • بوستان ولایت
  5031 متر
 • بازار مبل ایران
  5072 متر
 • بازار شوش تهران
  5116 متر
 • ترمینال جنوب
  5171 متر
 • رصدخانه و موزه شهاب سنگ
  5172 متر
 • بازارچه سنتی ستار خان
  5212 متر
 • گالری هپتا
  5253 متر
 • ترمینال غرب
  5284 متر
 • موزه علوم زمین
  5290 متر
 • بوستان گفت وگو
  5435 متر
 • پارک بعثت تهران
  5533 متر
 • پارک ساعی
  5560 متر
 • فلکه دوم صادقیان
  5576 متر
 • موزه تاریخ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان
  5634 متر
 • میدان هفت تیر
  5694 متر
 • ترمینال بیهقی
  5750 متر
 • خیابان ولی عصر تهران
  5751 متر
 • پله های خیابان ولیعصر
  5751 متر
 • خیابان ولیعصر
  5751 متر
 • سینما تیراژه 2
  5818 متر
 • مجتمع تجاری تیراژه 2
  5846 متر
 • پل شهید جهان آرا(پل دوم خرمشهر)
  5851 متر
 • پردیس سینمایی کیان
  5910 متر
 • مرکز خرید گلدیس
  6029 متر
 • مرکز خرید سامان تهران
  6119 متر
 • موزه دکتر معین
  6227 متر
 • حمام دولاب
  6325 متر
 • دلفیناریوم برج میلاد تهران
  6334 متر
 • زیپ لاین برج میلاد
  6345 متر
 • موزه شهرداری برج میلاد
  6345 متر
 • برج میلاد
  6345 متر
 • کاربازیا برج میلاد
  6415 متر
 • اتاق فرار انیگما
  6431 متر
 • بازار عبدل آباد
  6453 متر
 • سالن های سینما برج میلاد
  6455 متر
 • قبرستان دولاب (ثبت ملی)
  6461 متر
 • موزه استاد حسین بهزاد
  6594 متر
 • باغ موزه قصر (ثبت ملی)
  6620 متر
 • موزه پارچه و لباس های سلطنتی نیاوران
  6746 متر
 • مسجد جامع بقیه الله دولاب
  6832 متر
 • میدان ارگ تهران (میدان توپخانه)
  6837 متر
 • پارک پردیسان
  6902 متر
 • مرکز خرید تندیس
  6940 متر
 • گالری پروژه های آر آن
  6940 متر
 • آبشار جنگلک
  7030 متر
 • عمارت کلاه فرنگی بی سیم
  7040 متر
 • پارک نوروز تهران
  7067 متر
 • آسمان نمای گنبد مینا در تهران
  7150 متر
 • کلیسا امانوئیل (گورستان ارامنه)
  7172 متر
 • مرکز خرید ایران زمین
  7207 متر
 • پارک اندیشه تهران
  7241 متر
 • گورستان ارامنه
  7258 متر
 • مرکز تجاری گلستان تهران
  7264 متر
 • پل ابریشم
  7288 متر
 • مرکز خرید اندیشه تهران
  7392 متر
 • بلوار فردوس شرق
  7480 متر
 • مرکز خرید میلاد نور
  7574 متر
 • موزه رضا عباسی تهران
  7581 متر
 • پارک بهشت مادران
  7605 متر
 • بوستان بازیافت تهران
  7698 متر
 • شهربازی امیر تهران
  7715 متر
 • پارک آب و آتش تهران
  7719 متر
 • پل طبیعت
  7729 متر
 • مگامال اکباتان تهران
  7757 متر
 • پارک فدک
  7762 متر
 • دریاچه و باغ هنر تهران
  7777 متر
 • پردیس سینمایی مگامال تهران
  7779 متر
 • پارک موزه دفاع مقدس
  7814 متر
 • باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تهران
  7814 متر
 • کوچه طوطی تهران
  7840 متر
 • اتاق فرار باغ کتاب
  7865 متر
 • پردیس سینمایی باغ کتاب
  7891 متر
 • باغ کتاب تهران
  7927 متر
 • مرکز خرید ونک تهران
  7976 متر
 • کتابخانه ملی ایران
  8063 متر
 • بازار گل محلات تهران
  8279 متر
 • مجتمع کامپیوتر پایتخت
  8341 متر
 • پارک شریعتی تهران
  8390 متر
 • موزه پول تهران
  8397 متر
 • خیابان آفریقا
  8430 متر
 • مرکز خرید اسکان تهران
  8468 متر
 • موزه هنر ملل
  8486 متر
 • بوستان نهج البلاغه
  8531 متر
 • سرزمین عجایب مجتمع تجاری تیراژه 1
  8550 متر
 • موزه عروسک های ملل
  8591 متر
 • مرکز خرید آرین
  8592 متر
 • ساحل مونت لاوینیا
  8687 متر
 • ساحل مونت لاوینیا
  8687 متر
 • آبشار فرهاد جوی
  8687 متر
 • تل نخودی
  8687 متر
 • گالری آرتیبیشن
  8701 متر
 • مجتمع تجاری رز میرداماد
  8733 متر
 • مجتمع تجاری ولیعصر
  8783 متر
 • مرکز خرید گلبرگ
  8792 متر
 • شهربازی ژوپیتر کوروش
  8908 متر
 • پردیس سینمای کوروش
  8930 متر
 • مرکز خرید کوروش
  8940 متر
 • اتاق فرار مجتمع تجاری کوروش
  8943 متر
 • خیابان مطهری تهران
  9071 متر
 • بوستان باغ ایرانی
  9182 متر
 • پارک موزه مینیاتور
  9230 متر
 • مجموعه ورزشی شهید کشوری
  9258 متر
 • موزه هنرهای دینی امام علی
  9384 متر
 • مجموعه ورزشی باغ صبا
  9431 متر
 • مجتمع دنیای نور
  9466 متر
 • پارک گلبرگ
  9513 متر
 • پارک یافت آباد تهران
  9653 متر
 • پردیس سینمایی اریکه ایرانیان
  9684 متر
 • امامزاده عینعلی و زینعلی
  9705 متر
 • بقعه جوانمرد قصاب (ثبت ملی)
  9759 متر
 • پارک ملت تهران
  9787 متر
 • پردیس پارک ملت
  9788 متر
 • مجموعه تفریحی ورزشی ارم سبز
  9844 متر
 • پارک و باغ وحش ارم
  9939 متر

دیدگاه ها و پرسش ها