سپهرسیر

شاهرود

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • شاهرود
  0 متر
 • شهرستان شاهرود
  945 متر
 • موزه حیات وحش شاهرود
  953 متر
 • موزه آب شاهرود
  1050 متر
 • خانه یغمایی های شاهرود
  1065 متر
 • مسجد آقا شاهرود
  1612 متر
 • مسجد جامع شاهرود
  1739 متر
 • حمام چهار سوق
  1769 متر
 • موزه شاهرود
  1868 متر
 • پارک آبشار شاهرود
  2227 متر
 • جنگل دشت شاد شاهرود
  2652 متر
 • برج کاشانه (برج کاشانه بسطام)
  8413 متر
 • مسجد جامع بسطام
  8536 متر
 • مجموعه بایزید بسطامی
  8570 متر
 • مدرسه شاهرخیه بسطام
  8608 متر
 • اقامت در عمارت 170 ساله
  8882 متر
 • پل سر چشمه شاهرود
  8882 متر
 • باغ گردشگری اورس شاهرود
  9138 متر

دیدگاه ها و پرسش ها