بم

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • بم
  0 متر
 • مرکز خرید اطلس
  136 متر
 • بازار سنتی سرپوشیده بم
  152 متر
 • گورستان ایستاده کودکان ارگ بم
  1565 متر
 • ارگ بم(آثار ملی ایران)
  1624 متر
 • مسجد حضرت رسول{ص}بم
  1710 متر
 • مسجد سید بم
  3276 متر
 • قنات اکبر آباد بم(آثار ملی ایران)
  6608 متر
 • قنات قاسم آباد بم(آثار ملی ایران)
  6620 متر
 • فرودگاه بم
  8341 متر

دیدگاه ها و پرسش ها