سپهرسیر

رشت

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • رشت
  0 متر
 • بازار رشت
  69 متر
 • بازار بزرگ رشت
  69 متر
 • سینما میرزا کوچک خان
  123 متر
 • سینما سپیدرود
  204 متر
 • پاساژ کویتی رشت
  213 متر
 • مجموعه میدان شهرداری رشت
  255 متر
 • ساختمان شهرداری رشت
  261 متر
 • پیاده راه علم الهدی
  289 متر
 • خیابان علم الهدی رشت
  289 متر
 • ساختمان قدیمی هتل ایران
  291 متر
 • مرکز خرید رز رشت
  424 متر
 • مسجد صفی رشت
  435 متر
 • خانه قدیری
  450 متر
 • سینما 22 بهمن
  468 متر
 • آرامگاه استاد ابراهیم پور داوود
  469 متر
 • سبزه میدان رشت
  491 متر
 • پاساژ تمدن رشت
  614 متر
 • بازار روز رشت
  623 متر
 • خانه موزه میرزا کوچک خان جنگلی
  630 متر
 • بلوار مطهری
  685 متر
 • پاساژ علاالدین رشت
  762 متر
 • پارک شهر رشت
  1196 متر
 • باغ محتشم رشت
  1196 متر
 • باغ محتشم و عمارت کلاه فرنگی
  1197 متر
 • خانه ابریشمی رشت
  1435 متر
 • پاساژ سپیدرود رشت
  1624 متر
 • پارک ملت رشت
  1649 متر
 • بقعه دانای علی
  1830 متر
 • مرکز خرید ایرانیان رشت
  2145 متر
 • پارک توحید رشت
  2402 متر
 • آرامگاه میرزا کوچک خان جنگلی
  2402 متر
 • میدان مصلی رشت
  2485 متر
 • مرداب عینک
  2642 متر
 • مرکز خرید گلسار رشت
  2664 متر
 • بلوار کلسار رشت
  2685 متر
 • تالاب عینک
  3978 متر
 • مناطق کوهستانی فومن
  4666 متر
 • گوهررود
  4862 متر
 • فرودگاه رشت
  5540 متر
 • کارتینگ فرودگاه رشت
  5553 متر
 • میدان شهرداری
  5587 متر
 • چشمه آب شور لاکان
  7482 متر
 • پل کیسم
  7567 متر
 • موزه رشت
  8272 متر
 • موزه پست
  8313 متر
 • مجموعه قصر بازی رشت
  9157 متر

دیدگاه ها و پرسش ها