The historic city of Malin

شهر تاریخی مالین

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

  • شهر تاریخی مالین
    0 متر
  • مسجد جامع و مزار شیخ عبدالله باخرز
    1301 متر
  • دره ی زیبای اشتی باخرز
    1304 متر

دیدگاه ها و پرسش ها