سپهرسیر

سنگ قبر صدوقی تربت جام

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • سنگ قبر صدوقی تربت جام
  0 متر
 • گنبد خانه تربت جام (ثبت ملی)
  3 متر
 • مسجد زیرزمینی تربت جام
  63 متر
 • آرامگاه شیخ احمد جامی
  81 متر
 • دروازه ارغونشاه
  629 متر
 • رباط جام (ثبت ملی)
  983 متر

دیدگاه ها و پرسش ها