Naghandar village

روستای نغندر طرقبه

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • روستای نغندر طرقبه
  0 متر
 • روستای ابرده
  4528 متر
 • شهر رویایی پدیده شاندیز
  5040 متر
 • روستای جاغرق
  5215 متر
 • شاندیز
  5293 متر
 • روستای سر آسیاب
  5764 متر
 • سد چالیدره
  6230 متر
 • منطقه چالیدره
  6425 متر
 • قصر خورشید
  7377 متر
 • بوستان سنگی کمر مقبولا (ثبت ملی)
  7427 متر
 • روستای کنگ
  7757 متر
 • آبشار کنگ
  7761 متر
 • رودخانه زشک
  8407 متر
 • بازار بعثت
  8457 متر
 • طرقبه
  8486 متر
 • باغ وحش دهیوالا
  9073 متر
 • دره ارغوان
  9078 متر
 • روستای زشک
  9432 متر
 • پیست موتور سواری
  9839 متر

دیدگاه ها و پرسش ها