حمام وکیل کرمان

حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  0 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  36 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  83 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  86 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  91 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  114 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  118 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  132 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  137 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  185 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  195 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  195 متر
 • موزه سکه کرمان
  196 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  203 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  217 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  262 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  288 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  314 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  329 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  367 متر
 • مسجد جامع ملک
  376 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  402 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  461 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  462 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  481 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  520 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  572 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  594 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  720 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  731 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  930 متر
 • جنگل نبکا
  963 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  1059 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  1294 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  1297 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  1302 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  1328 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  1341 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  1585 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  1610 متر
 • موزه ساعت کرمان
  1638 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  1699 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  1905 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  1936 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  2250 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  3538 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  3788 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  4191 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  4443 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  4949 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  6389 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  9027 متر

دیدگاه ها و پرسش ها