گنبد جبلیه کرمان

گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)

گنبد جبلیه یا گنبد گبری متعلق به دوره پیش از اسلام بوده و در دوره سلجوقی تکمیل شده است.گنبد بشکل هشت ضلعی از سنگ ساخته شده است. در هشت طرف گنبد،هشت در به عرض 2 متر قرار دارد که تنها یکی از درها باز است.سقف گنبد از آجر و با گچبری تزئین شده است.در این گنبد تقریبا بیش از 120 قطعه سنگ حجاری شده کشف شده که شامل سنگ هزار ساله رابر ،سنگ مقبره خواجه اتابک مربوط به دوران سلجوقی و سنگ قبر میرزا آقاخان ،پسر میرزا احمد علی خان وزیری نویسنده تاریخ کرمان و چندین نمونه وقف سنگی است.

جاذبه‌های گردشگری

 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  0 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  748 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  1382 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  1673 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  1763 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  1888 متر
 • موزه ساعت کرمان
  1966 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  2210 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  2666 متر
 • جنگل نبکا
  2956 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  2976 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  3063 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  3103 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  3209 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  3427 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  3447 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  3462 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  3538 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  3545 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  3604 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  3617 متر
 • مسجد جامع ملک
  3617 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  3656 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  3669 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  3675 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  3678 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  3703 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  3711 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  3721 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  3725 متر
 • موزه سکه کرمان
  3734 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  3736 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  3753 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  3757 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  3762 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  3788 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  3800 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  3824 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  3874 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  3887 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  4217 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  4635 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  4799 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  4813 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  4833 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  4838 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  5123 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  5426 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  7905 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  8386 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  8486 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  9699 متر

دیدگاه ها و پرسش ها