جنگل پردیسان کرمان

جنگل پردیسان کرمان

جنگل پردیسان قائم در شرق کرمان و با مساحت 230 هکتار در سال 1343 ه.ش ساخته شده است

جاذبه‌های گردشگری

 • جنگل پردیسان کرمان
  0 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  748 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  1019 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  1852 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  1878 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  2288 متر
 • موزه ساعت کرمان
  2372 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  2508 متر
 • جنگل نبکا
  3053 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  3060 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  3278 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  3340 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  3393 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  3530 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  3636 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  3674 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  3697 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  3788 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  3789 متر
 • مسجد جامع ملک
  3795 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  3814 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  3843 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  3861 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  3880 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  3898 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  3906 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  3913 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  3915 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  3922 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  3941 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  3962 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  3963 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  3965 متر
 • موزه سکه کرمان
  3982 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  3993 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  4020 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  4023 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  4046 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  4091 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  4245 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  4341 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  5052 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  5058 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  5059 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  5081 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  5114 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  5348 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  5613 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  7666 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  8006 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  8703 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  9693 متر

دیدگاه ها و پرسش ها