یخدان تاریخی زریسف

یخدان تاریخی زریسف

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • یخدان تاریخی زریسف
  0 متر
 • موزه ساعت کرمان
  83 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  435 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  550 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  697 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  781 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  1113 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  1219 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  1244 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  1329 متر
 • جنگل نبکا
  1418 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  1596 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  1613 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  1699 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  1713 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  1720 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  1775 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  1782 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  1815 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  1832 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1836 متر
 • مسجد جامع ملک
  1858 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  1866 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  1885 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1886 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  1888 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1894 متر
 • موزه سکه کرمان
  1894 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  1917 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  1960 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  1967 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1979 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  1998 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  2005 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  2018 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  2019 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  2038 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  2057 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  2288 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  2500 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  2774 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  2923 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  2929 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  2957 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  2993 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  2997 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  3275 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  3605 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  6137 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  6625 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  8040 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  8844 متر

دیدگاه ها و پرسش ها