مسجد جامع ملک کرمان

مسجد جامع ملک

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • مسجد جامع ملک
  0 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  158 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  170 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  199 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  203 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  234 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  301 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  315 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  318 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  325 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  338 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  340 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  343 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  344 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  345 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  348 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  364 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  368 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  369 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  375 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  376 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  383 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  385 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  387 متر
 • موزه سکه کرمان
  396 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  646 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  696 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  716 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  791 متر
 • جنگل نبکا
  794 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  833 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  1067 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  1265 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  1272 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  1327 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  1385 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  1446 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  1467 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  1561 متر
 • موزه ساعت کرمان
  1810 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  1820 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  1858 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  1903 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  1963 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  2402 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  3617 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  3795 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  4108 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  4297 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  4908 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  6182 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  8706 متر

دیدگاه ها و پرسش ها