تخت درگاه قلی‌بیگ

تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  0 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  1019 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  1763 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  2357 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  2672 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  2957 متر
 • موزه ساعت کرمان
  3039 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  3054 متر
 • جنگل نبکا
  3316 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  3669 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  3771 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  3799 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  3865 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  3953 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  4030 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  4041 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  4079 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  4103 متر
 • مسجد جامع ملک
  4108 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  4145 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  4183 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  4191 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  4193 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  4229 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  4252 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  4258 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  4297 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  4302 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  4306 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  4312 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  4315 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  4339 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  4350 متر
 • موزه سکه کرمان
  4371 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  4373 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  4382 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  4388 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  4400 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  4439 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  4558 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  4760 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  5366 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  5374 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  5473 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  5531 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  5629 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  5660 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  5869 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  6658 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  8102 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  8947 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  9624 متر

دیدگاه ها و پرسش ها