درباره جاذبه

نارین قلعه یا نارنج قلعه،قلعه خشت و گل متعلق به دوره اشکانی و پیش از اسلام بر روی تپه ای به ارتفاع 20 متر و مساحت بالغ بر3 هکتار در بخش شاه نشین و در هفت طبقه با 4 برج گرد با ارتفاع زیاد ساخته شده است.اطراف قلعه خندقی حفر بوده و نقب های زیر آن تا یک فرسنگ ها امتداد دارد و مجموعه شبکه های زیرزمینی که به راحتی قابل تردد بوده و برای تدارک مایحتاج زندگی ساکنان حفر شده بودند . دژ دارای اتاق های فراوان است که تنها اتاق های کوچک که به صورت تودرتو و متصل به یکدیگر تعبیه شده اند،قابل مشاهده و دسترسی است.

جاذبه‌های گردشگری

 • نارین قلعه میبد
  0 متر
 • موزه زیلو میبد
  583 متر
 • کاروان سرای شاه عباسی
  602 متر
 • کاروانسرای شاه عباسی میبد
  604 متر
 • اب انبار کلار
  624 متر
 • مسجد جامع میبد
  633 متر
 • چاپارخانه میبد ( اثار ملی)
  658 متر
 • یخچال خشتی میبد (آثار ملی)
  675 متر
 • موزه سفال میبد
  766 متر
 • برج کبوتر خانه میبد
  929 متر
 • قلعه بارجین(اثار ملی)
  1873 متر
 • کارگاه سفال میبد
  1983 متر
 • قلعه مهرجرد(اثار ملی)
  2372 متر
 • حمام سنتی یخدان
  2551 متر
 • بافت قدیمی روستای عقدا یزد
  8828 متر
 • خانه تاریخی سلامت
  9034 متر
 • منارجنبان خرانق اردکان
  9191 متر
 • کاروان سراو برج ارجنان(اثار ملی)
  9829 متر

دیدگاه ها و پرسش ها